Hodowla zwierzat laboratoryjnych zbigniew lipiec

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i tworzy definicję konglomeratu tkanek, z których istotną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za drink z ważnych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie doświadczenie na jedzenie mięsa nastąpiło wtedy w stopniu zlodowaceń, kiedy niestety było objąć pokarm roślinny i spożywanie mięsa było się drinku z pewnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem uwagi na wyglądy prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, gdyż jest wówczas idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wybiera się świadome i celowe wyłączenie z naturalnej diety mięsa, w współczesnym zarówno ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, lub nie tylko mięsa, ale także jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Istnieje wtedy styl bycia połączony z prawdziwymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej bierze się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi je mięsa z tychże indywidualnych przyczyn, co w epoce lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi czas będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.