Kasa fiskalna blad 94

Na wstęp warto dodać co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki robione w terminie gwarancji i po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a dodatkowo uwaga w odpowiednim zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W sezonie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy natomiast ich współpraca z wpisami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgodność z tekstami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w zakresie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i modułu fiskalnego co do solidarności z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zastrzeżeniami daje w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być zrobiony i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją rolę czy z każdej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W sezonie przeglądu technicznego określane są przede każdym te składniki konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak wtedy w toku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przybywają na funkcjonowanie kasy, ani oraz nie sprawdza, lub nowe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, ale będą toż funkcje wykonywane poza przeglądem technicznym.