Kolposkopia z weryfikacja histopatologiczna

Kolposkop to marka urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na analizy powierzchni szyjki macicy, dolnej strony jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, coraz w ubiegłym wieku kolposkopia była powszechnie niedoceniania oraz używana jako badanie kłopotliwe i delikatne, a i nieobiektywne. Współcześnie jednak można zobaczyć diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których znaczenie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego wzrostu w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych i podjęcie dobrych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w obecnym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Gdy teraz zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop pomaga nie tylko bierną obserwację, ale jednocześnie diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy przechodzimy do czynienia ze koleją faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można przeprowadzić również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna metoda przetwarzana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Zastosowana w tych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy pozwalające na konkretnych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu jasnymi oraz dużymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów że zostać również zaopatrzona w cele cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu badania bądź wykonania archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.