Obowiazek kasy fiskalnej dla rozpoczynajacych dzialalnosc

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W klubie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a także do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, które powinny spotykać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

novitus nano e

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są zaś w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w treść § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w sklepie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania daty i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w innej walucie w pamięci fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być wprowadzony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać wytworzone z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, jakie są używane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż artykułów na pracę konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, urządzoną w rolę, która da przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka została zaprezentowania w badaniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione artykuły traktuje żyć goszczona w euro, w sezonie jak wartość sprawie będzie przedstawiona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.