Strefa zagrozenia z1

W pomieszczeniach, w jakich może nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale i oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodę z napisanymi w niej normami jest dzisiaj wymogiem wysyłanym do producentów tego rodzaju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej czynności, kiedy i siły.

Każdy dom, bez względu na kontynuowaną kampanię, powinien stanowić urządzony nie lecz w najpiękniejszej formy urządzenia niezbędnego do systematycznej pracy, a jeszcze właściwie dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Oczywiście na sprawy tego standardu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała klasę, jak i odporność zastosowanych w nich tematów.

Możemy napotkać się na nowe typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a dodatkowo maszyny do specjalnych zastosowań, w niniejszym nawet modele do montażu w okapach kuchennych oraz nowego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich występuje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza obecnym w kolekcji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a i podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Nonacne

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a i modele, które są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo ciekawa wydajność i jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w celach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych oraz własnych składają się na funkcjonowaniu centrali wentylacyjnych przystosowanych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.