Uslugi informatyczne kalisz

Sieć Partnerów Comarch jest w oparciu o jakiś z najpiękniejszych pomysłów partnerskich w wszystkim świata. Comarch Partnerzy to także 900 spółek z wszystkiej Nasz. Zostały one dobrze wybrane, liczą sobie zwykle z kilku do kilkunastu pracowników. Podlegały szczegółowej selekcji, by dać jak największy poziom usług informatycznych potencjalnym nabywcom.

Comarch naszym dostawcom w zakładzie oferuje m.in.: - profesjonalne szkolenia biznesowe i wyjątkowe, - usługę w dotarciu do odbiorców, - współpracę ze karty opiekuna regionalnego, - wsparcie działań promocyjnych, - informację na domowych serwisach i okolicach www, - możliwość czerpania z materiałów zorganizowanych poprzez naszych specjalistów. Partnerzy o potwierdzonych kompetencjach zostają zlokalizowani na określonej mapie sprzedaży Programu Partnerskiego Comarch. Stopień widoczności na karcie związany istnieje z stopnia aktywności handlowej danego partnera i działania określone kryteria sprzedażowe. W punkcie podjęcia zgody z nazwą Comarch i pozostania jej partnerem należy skontaktować się na spotkanie z człowiekiem firmy, odbyć Cykl Szkoleń Autoryzacyjnych w rozmiarze produktów Comarch oraz podpisać korzystną umowę o pomocy. Warto zostań Partnerem Comarch, gdyż sposoby tej marki to wciąż najchętniej wybierane rozwiązania handlowe w Polsce, a Program Partnerski to cenne zyski odpowiednie do danego sporcie i instytucji. Comarch oferuje także specjalne Ścieżki Kompetencyjne, czyli program rozwoju pracowników Partnerów budujących społeczność współpracowników Comarch. Pierwszym etapem do podjęcia współpracy jest zastosowanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na kartce www.comarch.pl. Wystarczy wpisać swoje możliwości osobowe oraz numer NIP przedsiębiorstwa. Z zainteresowanymi zetkną się pracownicy marki w końca omówienia warunków współpracy.