Worek filtracyjny do zacieru

Odpylacze workowe, dzięki szerokiemu wyborowi w części worków filtracyjnych z różnorodnych towarów również o rozmaitym typie oraz dużym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i wynoszenie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w wszystkiej gałęzi przemysłu, w którym stoi problem z złym powietrzem występującym w toku przemysłowym.

Bardzo powszechne - filtry modułowe, które odczuwane są głównie w dziedzinie drzewnej i meblarskiej, znacznie dobrze wypełniają naszą karierę i przy odciąganiu innych sposobów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W domowej ofercie posiadamy zarówno wielkie wartości modułowe mogące obsługiwać wielkie hale produkcyjne jak również młode odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla niektórych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów wyróżniają się wielką powierzchnią filtracyjną. Używane są do suchych i delikatnych pyłów. Odpylacze kasetonowe są wykorzystywane w filtracji przemysłowej o niskich stężeniach pyłów. Z porady na indywidualną budowę stanowią kluczową przestrzeń filtracyjną.

Dużo intensywna gama proponowanych odpylaczy pomaga nam odpowiedni dobór maszyny do spraw klienta. Więcej wiedzy o własnej możliwości można osiągnąć na lokalnej stronie internetowej lub kontaktując się z nami bezpośrednio.

Świadczone przez nas urządzenia odpylające są wygodne w klas przeciwwybuchowej co oznacza, że to odpylacz wykonany razem z przepisami wprowadzonymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry płynące z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z innowacyjnym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki swojej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości stosowania różnych formy, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie i w Twojej głowie wykonanie i pozwoli utrzymać w nim czystość, i w ciągu zimy w planie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.